Stavby

     

Hospodářství

     

Smlouvy

     

Armáda

     

Přesunout armádu -zaútočit

     

Tržiště

     

Magie

» toto je jen vzor, většina odkazů nefunguje                                                
Tvé stavby v Arr Ania
kliknutím na oko se zobrazí na mapě tato zem (ve žlutém rámečku)


Vyberete stavbu, kterou chcete postavit nebo prodat, stavby, které jste ještě nepostavili jsou zobrazeny žlutě nebo magické modře a postavené jsou červené pod čarou, ty můžete prodat.Ceny staveb jsou v závorce (peníze/mana).

Přehled staveb v zemích
ukáže tabulku, ve které jsou vaše země a v nich jednotlivé stavby
Popis všech staveb
ukáže tabulku, ve které jsou všechny stavby, jejich cena a význam
Obětiště
obětujete peníze, manu a lidi, můžete získat různé dary od bohů (musíš mít stavbu Obětiště)
Tržiště
nákup a prodej many za peníze podle aktuálního kursu (musíš mít stavbu Tržiště)
Postaveno v této zemi
seznam všech staveb postavených v této zemi
Obřadní svatyně
stavba
Nejmenší magická věž. Přidá 10 many každé kolo. Zvýší magickou obranu země o 10 procent. Zboří původní magickou věž.
popis stavby
Sýpka - obilná Obyvatelstvo nehladoví. Zvýší přírůstek obyvatel v této zemi o 2 každé kolo.

i

     
Tvá země Arr Ania
Vládce Liliput
kliknutím na oko se zobrazí na mapě všechny vaše země (na jednom úseku mapy) v rámečku
Rasa Mágové
Celková síla
součet hodnot útočná a obraná síla
528
Útok
útočná síla vojska (není zde přičtena síla, kterou zvyšují budovy)
303
Obrana
obranná síla vojska (není zde přičtena síla, kterou zvyšují budovy)
225
Magická obrana
slouží k odražení kouzel
20
Zisk za kolo 1230 peníze  100mana
Domů postaveno 200
- z toho volných 6
Obyvatel + vojáků 10 + 32
Cena: 100
cena za 1 dům

napište počet domů, které chcete koupit

Hromadný nákup

tabulka, ve které můžete kupovat domy ve více zemích najednou
Vlastnosti této země
Zem na hranici věčného sněhu.
(čísla uvedená v tabulce jsou pouze orientační)
     

Země Klášterní výspa má smlouvy:

Země

Smlouva
Severní spoušť smlouva je malým písmem - bude platit až další den
Obchodní
nabízíme:
Šedé hory této zemi nabýzíme smlouvu, ale ještě nebyla přijata
nabízíme:
Orlí pevnost není nabýdnuta ani uzavřená žádná smlouva
nabízíme:
Koňské statky zde je vyhlášena
Válka
nabízíme:
Nám nabízí: Obchodní
Přijmout? 

tato země nám nabízí obchodní smlouvu
Chlístov není nabídnuta ani uzavřena žádná smlouva
nabízíme:


potvrdí zadané smlouvy

     

Tvá armáda v Země koní

Vládce legolas
Celková síla 226

Útok

0

Obrana

0
Lze naverbovat 0

Lučištník  (útok 3, obrana 5)

0+26
zůstává a chrání zem +odesláno pryč  

Lučištník (útok:3,obrana:5)

30
stojí zlatých

0
stojí many

žold: 1
za každé kolo (zlatých)

Zadej počet:
vojáků, které chcete koupit nebo propustit  

Zabiják  (útok 7, obrana 3)

10  

Zabiják (útok:7,obrana:3)

50

10

žold: 5

Cech války není postaven!
(musíš mít postaven Cech války)
Zadej počet:   
Zaklínač  (út. 4, obr. 5, +1) přidá 1 mana/kolo

0+2  

Zaklínač (útok:4,obrana:5)

60

10

žold: 10

Cech magie není postaven!
(musíš mít postaven Cech magie)
Zadej počet:   


zbavíte se vybraných nebo přebytečných vojáků 
    
      
postavit nové vojáky

>Přesunout armádu - zaútočit
viz následující sloupec
     

Tvá země Země koní

Vládce legolas

Zadej počet vojáků a cíl útoku

 jednotky 1.stupně
Lučištník 
(útok: 3, obrana: 5)

Odešlo 26  Tvou zemi brání:  0   

Počet do útoku:  sem napište, kolik vojáků tohoto stupně, chcete poslat do útoku

 jednotky 2.stupně
Zabiják  (útok: 7, obrana: 3)

 Tvou zemi brání:  0   

Počet do útoku: 

 magické jednotky
Zaklínač  (útok: 4, obrana: 5, +1=magická obrana)

Odešlo 2  Tvou zemi brání:  0   

Počet do útoku: 

Cílová země

žlutě jsou označeny země, na které můžete útočit přes již označený volný průchod

Typ akce

seznam zemí, na které byli vyslány útoky z této země, síla a typ útoku
(1-přesun, 2-loupeživý, 3-plenivý, 4-dobyvačný)

Země králů - typ:4, síla:86
Vyprahlá zem- typ:1, síla:20
Pustina - typ:2, síla:2
Pustina - typ:3, síla:7útoky, které nechcete vyslat zaškrtněte a klikněte na zrušit

Zpět
na armáda
     
  Tržiště - obchod s manou
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 32 29 26 22 22 21 20 20 21 19
  Aktuální kurz: 19
Počet tržišť: 0
musíš mít stavbu Tržiště
Počet dnešních obchodů: 0 z 2
v každé zemi můžeš postavit 1 tržiště, každé ti přidá 2 obchody za den
Koupit: 19
1manu nyní koupíš za 19 zlatých
Prodat: 16
1manu nyní prodáš za 16 zlatých
Počet many (max. 30):
při tomto obchodu můžeš max. koupit/prodat 30 many
  
     

Magie - sesílání kouzel


vyberte kouzlo (červená=záporná, žlutá=kladná kouzla)

Vyber zemi - svou nebo cizí


vaše země


cizí země

nebo vládce, počet zemí a sílu


tady můžete seslat hromadně kouzla na sebe i na jiného hráče


když nastavíte sílu kouzel, kouzla budou odeslána jen do zemí s celkovou silou menší nebo rovnou této hodnotě

Přehled kouzel
Sesláno kouzel: 18/250
Seznam všech seslaných kouzel:
žlutě - kladná kouzla, červené - záporná)

Opatství - Kletba - síla: 167
Elfí louky - Smrtící démon - síla: 155
Elfí louky - Smrtící démon - síla: 160
Kouzla jako Smrtící démon, Blesk... můžete seslat vícekrát na jednu zem a když projdou vždy zabíjí určitý počet vojáků.
Lesní obětiště - Nespokojenost - síla: 166

Nespokojenost, Kletbu... má cenu posílat max. 2x. na jednu zem.

Koňské statky - Požehnání - síla: 148
Požehnání, Příznivé počasí... má cenu na sebe poslat max. 1x na každou zem.
Hraniční poušť - Nespokojenost - síla: 95
Mrtvá poušť - Nespokojenost - síla: 188
Oriel Jint - Nespokojenost - síla: 96

Eridanis - Požehnání - síla: 200
Hadí hrob - Požehnání - síla: 135
Hadí hrob - Příznivé počasí - síla: 145
Vyprahlé tábořiště - Požehnání - síla: 200
Bílá věž - Příznivé počasí - síla: 168
Údolí ďábla - Požehnání - síla: 104
Ledová soutěska - Požehnání - síla: 134

Horní lišta                                                
Smlouvy Armáda Hospodářství Stavby    Centrála Tržiště Magie Hlášení výsledky kouzel, útoků a mnoho dalších důležitých věcí Aliance Statistikyzjistíte jak si vedete vy, vaše aliance, kdo je nejlepší a hromadu zajímavostí Mapazobrazí celo mapu Další kolo Konec Nápověda ?nastavení
Informační lišta                                                
Zlatých: 749 vaše peníze a mana Mana: 132 Odehráno kol: 6 z 6 Fórumalianční fórum   Pošta:pro komunikaci s jednotlivými hráči 2nepřečtených zpráv v poště   Dotazykdyž si nevíte rady  Akt.aktualizuje tuto lištu